+420 499 320 796 lekarkysro@seznam.cz

V souladu s vyhlášeným stavem nouze pro celou ČR a za současné epidemiologické situace přijímá naše ordinace tato opatření:

Na každého pacienta s respiračním onemocněním je nutné pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19.

Proto:

1.Od pondělí 16.3.2020 může praktický lékař ordinovat striktně po celou ordinační dobu pouze s předepsaným respirátorem a brýlemi. Toto platí i pro ostatní personál ordinace.

2.Je nutné redukovat počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle, proto mějte pochopení, pokud provoz ordinace bude pomalejší.

3.Je nutné redukovat ordinační hodiny a zkrátit tak pro personál dobu expozice s nemocnými.

4.Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto mají být čekárny ordinací uzamčeny a dovnitř lze vpouštět pacienty pouze po předchozí domluvě.

5.Je nařízeno omezit péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujeme dle platných postupů na KHS a linku 112. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží jsou odloženy do odvolání. Ruší se do odvolání veškeré preventivní prohlídky, očkování atd. Drobné zdravotní obtíže budou řešeny pouze telefonicky, event. vydáním e-Rp.

6.Pro chronickou medikaci budou vystavovány e-Rp. Pacientům v karanténě a všem dalším pacientům, u kterých to bude možné, bude vystavena e-PN pouze na základě telefonické konzultace.

7.S okamžitou platností jsou zastaveny pracovně-lékařské služby a zbytná posudková činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavují se vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)

Toto platí do doby, dokud nám vystačí ochranné pomůcky, které máme zakoupené z vlastních zdrojů. Ministerstvem zdravotnictví  nám do dnešního dne nebyl poskytnut žádný ochranný prostředek, přislíbeno je dodání 3 ks roušek do jedné ordinace PL !!!??

V okamžiku, kdy nám dojdou předepsané ochranné pomůcky nejsme již schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto bude převedena činnost naší ordinace do nouzového režimu. Tzn. v tomto režimu bude ordinace uzavřena pacientům. Budou poskytovány pouze telefonické či elektronické konzultace, bude zajištěn předpis e-Receptů a vystavování e-PN.  Je ale zakázáno potom vstupovat do fyzického kontaktu s pacientem!!

  1. V okamžiku, kdy bude naše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4-7.

10.Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována.

Předsednictvo SPL ČR